Chefi de top!Abilitati practice de preparare si servire a mancarurilor mediteraneene.

2017-1-RO01-KA102-0360308

În perioada 24 martie- 14 aprilie , anul 2018, elevii clasei a X-a de la Liceul Tehnologic „Justinian Marina” Băile Olăneşti, însoţiţi de prof. Berbec Anca şi Rebenciuc Elena au participat la un stagiu de pregătire practică şi formare profesională în oraşul Valencia din Spania.
Mobilităţile au fost efectuate în baza Contractului de finanţare pentru proiecte din cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea Cheie 1- Formarea prfesională (VET), Contract cu nr. 2017-1-RO 01- KA102- 036038.
Proiectul „ Chefi de top!”Abilităţi practice de preparare şi servire a mâncărurilor meditareneene” (CAPSEM) a facilitat participarea unui număr de 16 elevi, aflaţi în formare profesională iniţială în domeniul turismului şi alimentaţiei publice la un stagiu inovativ de practică realizat în condiţii reale de muncă în restaurante din Valencia.
Scopul principal al proiectului a fost oferirea unei experienţe practice de calitate, efectuată în condiţii reale de muncă, pentru cei 16 participanţi, experienţă ce îi va ajuta să dobândească noi competenţe profesionale într-un context european, facilitându-le pe viitor inserţia pe piaţa muncii în domeniul turismului.
Obiectivele proiectului au fost:
1. Participarea unui număr de 16 elevi cu calificare de „tehnician în turism” la un stagiu de pregătire practică de 3 săptămâni în condiţii reale de muncă.
2. Dobândirea de competenţe şi cunoştinţe, abilităţi privind obţinerea preparatelor meditareneene şi servirea acestora.
3. Achiziţionarea de către elevi a abilităţilor de comunicare în limba spaniolă.
4. Întărirea parteneriatului între Liceul Tehnologic „Justinian Marina” Băile Olăneşti şi „Centre Superior de flaste lecia y Turismo” Valencia ERASMUS+.
În urma participării din cadrul programului ERASMUS +, elevii au obţinut Certificat Europass şi Certificat ECVET.
Prin implementarea acestui proiect s-a realizat creşterea prestigiului instituţiei noastre în ceea ce priveşte organizarea stagiilor de practică şi atragerea unui număr mmai mare de elevi care să urmeze cursurile Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” Băile Olăneşti.

Prof. Anca Berbece
Director Liceul Tehnologic „ Justinian Marina „ Băile Olăneşti